top of page

Wszystkie pytania, komentarze oraz propozycje nawiązania współpracy  proszę kierować na adres:

Fragen, Kommentare und Angebote bitte an die folgende E-Mail Adresse richten: 

Natalia Prüfer

00 49 01739691041 

 nataliapruefer@hotmail.com

Fot. Beata Torge Fotografie 

copyrights 2022 Natalia Prüfer

bottom of page