Nino Haratischwili

September 11, 2017

(Deutsch siehe unten)

 

(PL) Moja przygoda z Nino Haratischwili zaczęła się w grudniu 2014 roku, gdy zostałam poproszona przez Wydawnictwo Otwarte z Krakowa o szybką lekturę oraz zrecenzowanie książki Das achte Leben. Zgodziłam się, choć ok. 1300 stron powieści do przeczytania w kilka dni wywołało mój strach. Książkę połknęłam, a przetłumaczona przez Urszulę Poprawską na język polski saga rodzinna pod tytułem Ósme życie, została wydana w dwóch tomach w Polsce w 2016 roku.

 

Ale to nie koniec. Nino Haratischwili to dla mnie przede wszystkim wspaniała dramatopisarka. Jej sztuki teatralne Liv Stein i Die zweite Frau zainspirowały mnie na tyle, że w porozumieniu z Agencją Dramatu i Teatru ADiT oraz agentem Haratischwili Verlag der Autoren, przetłumaczyłam je z własnej inicjatywy na język polski.

 

Te współczesne dramaty psychologiczne, przepełnione emocjami targającymi różnymi kobietami, ich smutkami, porażkami, problemami, kompleksami są według mnie niezwykle ciekawym materiałem teatralnym. Haratischwili tworzy portrety kobiet, które pod maską obowiązków nakładanych przez tradycję, społeczeństwo ukrywają kłęby emocji, niezgody i tęsknoty.

 

8 września w berlińskiej księgarni Dusmann odbyło się spotkanie z autorką. Czytała fragmenty wydanej na nowo sagi oraz odpowiedziała na kilka pytań. Skorzystałam z okazji by poznać ją osobiście. Porozmawiałyśmy chwilę o moich przekładach na język polski jej dwóch sztuk teatralnych. Pożegnałyśmy się z nadzieją na kolejne spotkanie. Tym razem w polskim teatrze. Życzę sobie tego z całego serca!  

 

 

(DE) Mein Abenteuer mit Nino Haratischwili begann im Dezember 2014. Ich wurde damals vom Verlag Otwarte aus Krakau gefragt, ob ich schnell das Buch Das achte Leben lesen und rezensieren kann. Ich habe zugesagt, obwohl ca. 1300 Seiten des Romans in nur ein paar Tage Zeit zu lesen, mir großes Unbehagen verursachte. Das Buch aber habe ich verschlungen. Die von Urszula Poprawska übersetzte Familiensaga unter dem polnischen Titel  Ósme życie wurde in Polen in 2016 in zwei Teilen veröffentlicht.

 

Aber das ist nicht alles. Nino Haratischwili ist für mich vor allem eine hervorragende Dramatikerin. Ihre Theaterstücke Live Stein und Die zweite Frau inspirierten mich so, dass ich nach einer Rücksprache mit der Theater und Drama Agentur ADiT aus Warschau und dem Verlag der Autoren, der Haratischwili repräsentiert, die Stücke aus eigener Initiative ins Polnische übersetzte.

 

Diese gegenwärtigen, psychologischen Dramen, voll mit Emotionen, die verschiedene Frauen quälen, ihre Traurigkeit, Probleme, Komplexe sind meiner Meinung nach ein unglaublich interessanter Theaterstoff. Haratischwili kreiert Portraits von Frauen, die unter einer Verpflichtungsmaske, welche durch Tradition und Gesellschaft angezogen ist, ihre eigenen Emotionen, Unstimmigkeiten und Sehnsüchte verstecken.

 

Am 8. September 2017 fand in der Berliner Buchhandlung Dussmann ein Termin mit der Autorin statt. Sie hat Fragmente ihres Romans Das achte Leben, welcher wieder veröffentlicht wurde, gelesen und auf Fragen geantwortet. Ich habe die Gelegenheit  genutzt, um sie persönlich kennenzulernen. Wir haben kurz über meine Übersetzungen der beiden Theaterstücke ins Polnische geredet. Wir haben uns verabschiedet mit der Hoffnung auf ein Wiedersehen. Das nächste Mal in einem polnischen Theater. Ich wünsche mir das sehr!              

       

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts

May 14, 2019

March 1, 2019

February 5, 2019

January 24, 2019

January 21, 2019

December 21, 2018

December 17, 2018

Please reload

Featured Posts

Tanz im August

August 31, 2017

1/1
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us