Cykl Lektury to projekt, którego jestem inicjatorką i którym z dumą zarządzam. Pomysł został wybrany i sfinansowany przez niemiecką instytucję Bundeszentrale für politische Bildung w ramach konkursu ogłoszonego w październiku 2017 roku. Konkurs dotyczył projektów związanych z obchodami 100-lecia niepodległości Polski.

Lesezyklus Lektury ist ein Projekt, dessen Initiatorin und stolze Projektleiterin ich bin. Die Idee wurde von einer deutschen Institution, der Bundeszentrale für politische Bildung, im Rahmen eines Wettbewerbes, der im Oktober 2017 veröffentlicht wurde, ausgewählt und finanziert.    

Lektury to 10 spotkań z polską literaturą w Niemczech. Podczas półgodzinnych czytań prezentowane są fragmenty książek po polsku i po niemiecku, a następnie odbywa się spotkanie, podczas którego omawiane są takie zagadnienia jak: recepcja utworu w Niemczech, przekład na niemiecki, obecna sytuacja polityczna w Polsce. Warto dodać, że książki, które omawiamy, zostały skreślone z najnowszego spisu lektur szkolnych w Polsce lub będą czytane jedynie we fragmentach albo nie są już w spisie lektur podstawowych lecz w programie rozszerzonym.

Lektury das sind 10 Treffen mit polnischer Literatur in Deutschland. Während 30-minütigen Lesungen werden Auszüge aus Büchern auf Deutsch und auf Polnisch präsentiert und danach findet eine Diskussion statt. Während der Diskussion werden Themen behandelt wie: Rezeption des Werkes in Deutschland, Übersetzung ins Deutsche, heutige politische Situation in Polen. Es ist wichtig, dass die Bücher, die wir besprechen, aus dem polnischen Schulsystem gestrichenen oder gekürzten wurden. Eventuell sind sie nicht mehr als Pflichtbücher sondern Ergänzung analysiert.    

IMG_0558[24107].JPG
lektury2018(1).JPG

Książki, utwory prezentowane w ramach Lektur to: / Die Bücher, welche im Rahmen des Lesezyklus Lektury präsentiert werden, sind:

1.      Stafan Żeromski – „Ludzie bezdomni” („Die Heimatlosen”);

2.      Joseph Conrad – „Jądro ciemności” („Herz der Finsternis”);

3.      Ryszard Kapuściński – „Podróże z Herodotem” („Meine Reisen mit Herodot”)

4.      Witold Gombrowicz – „Ferdydurke”;

5.      Bruno Schulz – „Sklepy cynamonowe” („Die Zimtläden”)

6.      Ewa Lipska, Adam Zagajewski – poezja/Poesie

Projekt ma na celu przybliżenie niemieckiej publiczności polskiej literatury, a także próbę wytłumaczenia różnych zjawisk społecznych i politycznych zachodzących obecnie w Polsce. Do udziału w dyskusjach udało mi się zaprosić wybitnych gości oraz prowadzących. Pozwolę sobie ich tu wymienić równocześnie dziękując za owocną współpracę, wspaniały kontakt i rzetelne przygotowanie do spotkań: Martin Pollack, Olaf Kühl, Sławomir Sierakowski, Iwona Nowacka, Matthias Lorenz, Lothar Quinkenstein, Agnieszka Hudzik, Brygitta Helbig-Mischewski, Dorota Stroińska, Ewa Wanat, Katarzyna Zorn.

Das Ziel des Projektes ist eine Annäherung des deutschen Publikums an die polnische Literatur sowie der Versuch einer Erklärung der heutigen verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Änderungen in Polen. Ich habe es geschafft, hervorragende Gäste und Moderatoren einzuladen. Ich erlaube mir hier diese zu erwähnen und mich gleichzeitig für die erfolgreiche Zusammenarbeit, den fantastischen Kontakt und die gründliche Vorbereitung zur Diskussion zu bedanken: Martin Pollack, Olaf Kühl, Sławomir Sierakowski, Iwona Nowacka, Matthias Lorenz, Lothar Quinkenstein, Agnieszka Hudzik, Brygitta Helbig-Mischewski, Dorota Stroińska, Ewa Wanat, Katarzyna Zorn.

Wielką przygodą i wyzwaniem okazał się fakt, iż założyliśmy sobie, że każde spotkanie odbędzie się gdzie indziej i we współpracy z inną instytucją. Cztery spotkania odbywają się także poza Berlinem: w Chociebużu, Poczdamie, Frankfurcie nad Odrą. Zaowocowało to wspaniałymi kontaktami i współpracą z różnymi instytucjami kultury. Każda z nich była żywo zainteresowana projektem i starała się pomóc w organizacji spotkania u siebie.

Die Tatsache, dass jede Lesung woanders stattfindet und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Institutionen sind ein großes Abenteuer und eine Herausforderung. Vier Lesungen fanden in Cottbus, Potsdam und Frankfurt (Oder) statt. Das hat fantastische Kontakte und eine geniale Zusammenarbeit mit verschiedenen Kulturinstitutionen hervorgerufen. Jede Institution hat ein aufrichtiges Interesse an dem Projekt und versuchte uns zu helfen die Lesungen bei ihnen im Hause zu organisieren.  

IMG_0792.JPG

Lektury to ciężka praca wieloosobowego zespołu. To nowe przyjaźnie, doświadczenia, ogromna odpowiedzialność, dużo satysfakcji i wiele ciekawych rozmów. Serdeczne podziękowania składam najlepszemu teamowi na świecie!

Lektury das ist eine harte Arbeit von einem Mehrpersonen-Team. Das bedeutet neue Erfahrungen, eine riesige Verantwortung und viele interessante Gespräche. Herzlichen Dank an das beste Team der Welt!

lektury.jpg

Przewodnicząca stowarzyszenia ostPunkt e.V/ Vorsitzende des Vereins ostPunkt e.V. .: Luba Kemenova

Public Relations: Peri Bausch, Eliza Natalia Fort

Aktorki / Schauspielerinnen: Dominika Otlewska-Dräger, Eliza Natalia Fort

Reżyser / Regisseur: Wojtek Klemm, Hans-Jürgen Hannemann

Muzyk / Musiker: Mustafa Eldino

Moderacja / Moderation: Dorota Stroińska, Ewa Wanat, Katarzyna Zorn

Video: Lena Crohmal

Grafika: Marika Graczyk

Tłumaczka / Übersetzerin: Lisa Schröer

Tłumaczka symultaniczna i konsekutywna / Dolmetscherin: Karolina Golimowska  

Doradztwo / Beratung: Dorota Stroińska

Wszystkie informacje na temat cyklu są dostępne na stronie internetowej:

Alle Informationen über den Zyklus findet man hier:

https://lektury2018.wordpress.com/

na Facebooku / auf Facebook:

 https://www.facebook.com/lektury2018/

a także na Instagramie /sowie auf Instagram:

lektury2018

Zapraszam również na kanał na You Tube:   

Ganz herzlich lade ich auch auf unseren You-Tube-Kanal ein:

https://www.youtube.com/channel/UCUCMP9ZSq77oxhV_wbHfR9g