top of page
BTF_6803-Bearbeitet_edited_edited.jpg

O mnie

Nazywam się Natalia Prüfer, pochodzę z Warszawy, a od 2012 roku mieszkam w Berlinie. Z wykształcenia jestem teatrolożką, krytyczką sztuki i dziennikarką (Akademia Teatralna w Warszawie oraz Freie Universität i Freie Journalistenschule w Berlinie). Jestem członkinią Związku Niemieckich Dziennikarzy (Deutscher Fachjournalisten-Verband). 

 

Od wielu lat angażuję się w pracę nad różnymi wydarzeniami artystycznymi, festiwalami. Współpracuję bezpośrednio z artystami, cenię sobie kontakt z nimi i dzięki temu inaczej postrzegam ich pracę. Chętnie o tym piszę (recenzje, reportaże), opowiadam (podcasty) oraz rozmawiam (wywiady, moderacje).

Niezwykle ważna jest dla mnie współpraca polsko-niemiecka. Jestem pomysłodawczynią i koordynatorką różnych projektów polsko-niemieckich.

Współpracuję z międzynarodowymi stowarzyszeniami (m.in.: SprachCafé Polnisch e.V., Städtepartner Stettin e.V. ostPunkt e.V., Kommen&Gehen Sechststädtebundfestival! e.V.,).

 

Pomagam w promocji wydarzeń polsko-niemieckich. Przybliżam Niemcom polską kulturę, a Polakom niemiecką.

Uwielbiam tłumaczyć, pisać i czytać. Jestem założycielką bloga o literaturze niemieckojęzycznej „Buch, czyli książka”, współpracuję jako recenzentka z różnymi wydawnictwami, a hobbistycznie tłumaczę sztuki teatralne z języka niemieckiego na polski. Pracuję jako wolny strzelec i jest mi z tym dobrze.   

Über mich

Ich heiße Natalia Prüfer, ich komme aus Warschau und lebe seit 2012 in Berlin. Ich bin ausgebildeter Theaterwissenschaftler, Kunstkritiker und Journalist (Theaterakademie in Warschau und Freie Universität und Freie Journalistenschule in Berlin). Ich bin Mitglied des Deutschen Fachjournalisten-Verbands. 

 

Seit vielen Jahren arbeite ich an verschiedenen künstlerischen Veranstaltungen und Festivals mit. Ich arbeite direkt mit den Künstlern zusammen, ich schätze den Kontakt mit ihnen und dadurch nehme ich ihre Arbeit anders wahr. Ich schreibe gerne darüber (Rezensionen, Berichte), erzähle (Podcasts) und spreche gerne mit ihnen (Interviews, Moderationen).

 

Die deutsch-polnische Zusammenarbeit ist für mich sehr wichtig. Ich bin Initiatorin und Koordinatorin verschiedener deutsch-polnischer Projekte.

Ich arbeite mit internationalen Vereinen zusammen (z. B: SprachCafé Polnisch e.V., Städtepartner Stettin e.V., ostPunkt e.V., Kommen&Gehen Sechstädtebundfestival! e.V.,).

 

Ich helfe deutsch-polnische Veranstaltungen zu fördern. Ich bringe die polnische Kultur den Deutschen und die deutsche Kultur den Polen näher.

Ich liebe es zu übersetzen, zu schreiben und zu lesen. Ich bin Gründerin des Blogs über deutsche Literatur "Buch, czyli książka", arbeite als Rezensentin mit verschiedenen Verlagen zusammen und übersetze als Hobby Theaterstücke aus dem Deutschen ins Polnische. Ich arbeite freiberuflich, und das ist auch gut so.  

 

 

 

 

bottom of page